1 2 3 4 5
>

Сертификати

По-надолу ще намерите сертификатите, притежавани от ръководния персонал и сервизните техници на Рационал-сервиз ООД:инж. Живко Желязков


Сертификат на Живко Сертификат на ЖивкоКалоян Желязков


Сертификат на Калоян Сертификат на Калоян

Деян Желязков


Сертификат на Деян Сертификат на Деян


Ремонтни услуги

Ремонт на професионална техника

- Професионално кухененско оборудване
- Професионално перално оборудване
- Абонаментно обслужване и профилактика

Търговски услуги

Продажба на професионална техника

- Професионално кухненско оборудване
- Професионално перално оборудване
- Барово оборудване

Други услуги

Доставка на оригинални резервни части

Електрически инсталации
Миещи и почистващи препарати